İngilizce Saatler

İngilizce Saatler

Tam Saatlerin Söylenişi

What time is it?
(Saat kaç?)
It is six o'clock?
(Saat altı.)
It is just seven o'clock
(Saat tam yedi.)

Var veya Geçiyor Söylenişi

--Var--
It is ... to ... .
It is ten to four
(Saat dörde on var.)
It is ten munites to four
(Saat dörde on dakika var.)
--Geçiyor--
İngilizce'de geçiyor için past ya da after kullanılır.
It is ten after/past seven
(Saat yediyi on geçiyor.)

Çeyrek ve Buçuk Söylenişi

Çeyrek dakikalar quarte ifadesi ile kullanılır.Yine var için to;geçiyor için after yada past kullanılır.
--Çeyreklerin söylenişi--
It is a quarter to five.
(saat beşe çeyrek var.)
It is a quarter after/past seven.
(Saat yediyi çeyrek geçiyor.)
--Buçukların Söylenişi--
Buçuklar iki şekilde söylenir.
It is half-past seven
(Saat yedi buçuk.)
It is seven-thirth
(Saat yedi otuz.)
İngilizce Saatler ile Alakalı İçerikler
Ad & Soyad *
E-mail
Yorum *