İngilizce Kısaltmalar

İngilizce Kısaltmalar

Standart Kullanım

Kısaltma

Örnek Cümle

how are you + doing

howarya / doin'

Howarya doin', son?

 what is the matter

 wassamatta

Wassammatta witcha? (= with you)

I don't know.

dunno

I dunno what to think about that girl.

because

kuz

I don't wanna do it, kuz it sounds dangerous 'n evil.

bet you

betcha

I betcha can't do it like me.

did you didja/didya

Didja like it?

don't you

doncha

Doncha know? I told ya so many times before.

get you

getcha

C'mon, sit down. I'll getcha a drink.

got you

gotcha

No need to shout, man. I gotcha the first time.

give me

gimme

Gimme all your lovin'; that's all I want.

let me

lemme

Lemme in! Lemme do 't myself.

want to

wanna

I wanna do 't right now.

going to + verb

gonna

I'm gonna pour myself another drink.

what are you + gerund

whatcha

Whatcha doin', man?

what do you + verb

whaddaya

Whaddaya wanna do today?

have to hafta

I hafta do 't all over again now.

has to

hasta

She hasta know how much she means to me.

kind of + consonant/vowel kinda

I'm kinda worried about tomorrow's exam.

kind of + vowel

kindav

I thought it would be kindav interesting to do.

kinds of + consonant

kindsa

What kindsa music do you listen to?

kinds of + vowel kindsav

Never knew there were so many kindsav apples.

lot of + consonant

lotta

I've got a lotta respect for that sort of person.

lot of + vowel lottav

There were a lottav interesting people there.

lots of + consonant/vowel

lottsa

There were lottsa things missing in the house.

lots of + vowel

lottsav

There were lottsav incentives 'n perks attached.

must have + consonant

musta

He musta left it there on purpose.

must have + vowel

mustav

He mustav appreciated it a lot.

might have + consonant

mighta

She mighta done it outa sheer malice.

might have + vowel

mightav

She mightav agreed if you'd asked her nicely.

would have + consonant

woulda

I woulda done it if you'd asked me nicely.

would have + vowel

wouldav

I wouldav asked you to do it, if I'd known.

could have + consonant

kuda

Gosh! You kuda knocked me down with a feather.

could have + vowel

kudav

I was so hungry, I kudav eaten a horse.

should have + consonant shoulda

Hell, I just shoulda crammed harder.

should have + vowel

shouldav

You really shouldav arranged for a private session.

should not have + consonant

shouldn'ta/shouldn'a

I knew it shouldn'a taken so long.

should not have + vowel

shouldn'tav/shouldn'av

I shouldn'tav opened up to her like that.

ought to

oughta

You oughta know better than that, Abdülsalak Bey!

 

İngilizce İnternet Kısaltmaları

WTF: Neler oluyor

SOB: Aşağılık herif

JFC: Aman tanrım

FFS: Tanrı aşkına

İngilizce kısaltmalar ve anlamları

ETC : Ve saire anlamına gelen Latince kökenli İngilizce kelimedir. Açılımı "et cetera" dır.

PS: Mektupların en alt satırına not yazılacaksa bu kısaltma kullanılır. Yine Latincedir. Açılımı "post scriptum" dur.

BC: Milattan önce anlamına gelir. Açılımı "Before Christ" dir.

AD: Milattan sonra anlamına gelir. Açılımı Latince "Anno Domini" dir.

AM: Saatleri yazarken kullanılır. Öğleden önce anlamına gelir. Latince açılımı "ante meridiem" dir.

PM: Yine saatleri yazarken kullanılır. Öğleden sonra anlamına gelir. Latince açılımı "post meridiem" dir.

CSI: "Crime Scene Investigation". Bizdeki "Olay Yeri İnceleme" kavramına tekabül eder.

VS (Versus) : İki şeyin birbirine karşı/rakip olduğunu anlatan versus kelimesi yerine VS kısaltması sıklıkla kullanılır.

S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics): Adından da anlaşılacağı gibi, özel eğitimli bu seçkin polis birimi, özel silahlar, kıyafetler ve teçhizatlarla donatılmıştır. Genellikle rehine alma gibi olaylara müdehale ederler.

A.K.A (Also Known As): ... olarak da bilinir... anlamına gelmektedir. Genellikle sinema filmlerinin ingilizce vaya orjinal dilindeki adının yanında, diğerine alternatif olarak göstermek için kullanılır. (The Ring A.K.A. Ringu)

GI: Amerikan askerlerini genelde bu şekilde adlandırırlar. Açılımı biraz alakasız görünmekle beraber "Government Issues"dir.

WASP: ABD'de siyasi ve ticari açıdan baskın grup olan "White Anglo-Saxon Protestant" ları nitelemek için kullanılır.

HQ: HeadQuarter (Karargah)

ADT: (A)ir (D)efense (T)ower (Hava savunma kulesi)

PR: (Public (R)elations (Halkla İlişkiler)

U.F.O. : Unidentified Flying Object. Tanımlanamamış uçan nesne diye çevirilebilir Türkçeye.

M.I.A. : Missing In Action. Çatışmaya girdiği bilinen ve sonrasında haber alınamayan asker. Argo olarak da kullanılabiliyor. Örneğin bir grup olarak geziye çıktınız ve biri veya birkaç kişi ortadan kayboldu. Argo olarak "They went M.I.A." diye cümle kurabilirsiniz.

K.I.A. : Killed In Action. Åžehit oldu gibi bir şey bu. Çatışma sırasında ölen askere deniyor.

S.O.S. (Save Our Ship): Yardım kodları sıralamasında mayday'den sonra gelen ve en acil olanıdır. Yardım çağırmak isteyen bir kişi, başkalarının görebileceği yerlere bu yazıyı yazar veya imkanları varsa duyabilmeye çalışırlar. Standartlaşmış bir kısaltmadır.

P.O.W. (Prisoner Of War): Savaş esirleri anlamına gelen bir kısaltma. Savaş filmlerinde, Amerikan esir kamplarında rastlamanız mümkün. Standartlaşmış bir kısaltmadır.

R.I.P. (Rest In Peace): Huzur içinde yat anlamına gelen bir kısaltma. Mezar taşlarının üzerine yazarlar. Özellikle isimsiz mezar taşlarında kocaman yazılı olarak görebilirsiniz.

İngilizce Kısaltmalar ile Alakalı İçerikler
Ad & Soyad *
E-mail
Yorum *